Piotrków dla Równego

Opublikowano: 30-11-2022
sesja4-1669826798.jpg
Piotrków Trybunalski włącza się w pomoc dla Równego - partnerskiego miasta Piotrkowa Trybunalskiego  na Ukrainie, które  zostało zbombardowane przez wojska rosyjskie. To odpowiedź na apel Mera Miasta skierowany do naszego samorządu. I to był jeden z punktów, nad którym pochylili się dziś miejscy radni podczas 57 Sesji rady Miasta
Zanim radni pochylili się nad uchwałami, które znalazły się w porządku obrad 57 sesji rady miasta - wprowadzono jeszcze jeden punkt - uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu Równe na Ukrainie. Pomoc ma zostać  podzielona na dwa etapy. W pierwszym opiewa na 70 tysięcy złotych za które ma być zakupiony najbardziej teraz potrzebny sprzęt: generatory prądu małej mocy, opalarki, grzejniki, piece przenośne.. W przyszłym roku miasto planuje zakup generatorów prądu o dużej mocy. Solidarność z Ukrainą oraz  pomoc partnerskiemu miastu wyrazili wszyscy radni -  "Za" przyjęciem uchwały było 22 obecnych na dzisiejszj sesji rajców.
Uchwałami, jakie dziś również trafiły pod obrady były  te dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie miasta na 2022 r. 
Radni pochylili się także nad programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wymaganiami, jakie powinien spełniać projekt Budżet Obywatelski, a także programem współpracy miasta  z organizacjami pozarządowymi. Obrady Sesji Rady Miasta można  zobaczyć  online na stronie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej - transmisja on line sesji.
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 1 =
Link
9 + 1 =